retour page d'accueil
Congrès International Espéranto 2005 à Vilnius (Lituanie) : voyage de notre délégation
Universala kongreso de esperanto Vilno 2005 (Litovio) : vojaĝo de nia delegitaro

Sept membres du groupe espéranto du CSC Léo Lagrange de Quetigny âgés de 6 à 60 ans ont participé à ce 90ème congrès. Cette rencontre internationale a réuni 2 400 personnes venues de 61 pays à Vilnius (Lituanie) fin juillet. Celle-ci était organisée par UEA (Universala Esperanto-Asocio).

La surprise fut grande pour les Bourguignons de se trouver soudain entourés d'Européens, Asiatiques, Américains,... parlant la même langue et partageant la même volonté de "faire quelque chose pour la paix et la compréhension entre les peuples".

Vu de Quetigny, l'Espéranto est surtout une activité sympathique. Et soudain, à Vilnius à l'autre bout de l'Europe, cela prenait corps, cela fonctionnait ... Alors, passées les inquiétudes des premières heures, de concert en réunion, d'excursion en cours d'espéranto ou de ... danse lituanienne, les "Cousis" se sont insérés dans la rencontre, chacun à sa façon, avec ses affinités. Et les bons souvenirs ne manquent pas.

Quant à la Lituanie et à la Lettonie, dont les "Cousis" ont visité les capitales, ce sont des pays chaleureŭ à la fois proches et différents. Et l'Espéranto remplit bien sa vocation de lien entre les peuples, qui a conduit les sept de Quetigny à rencontrer cette Europe des pays baltes qui s'éveille aujourd'hui.

Petit détail, mais qui a son importance, les "Cousis" ont pris le temps d'aller jusqu'à Trakai dont l'orphelinat bénéficie de l'aide de l'association "Enfants de Lituanie" (qui avait chargé les espérantophiles de quelques cadeaŭ pour les enfants).

Enfin, faut-il préciser que le voyage s'est déroulé sans incident et que l’an prochain, le "village Espéranto" aura lieu à Florence (Italie).

Sep anoj de la esperanta grupo el Kvetijo kiu aĝas inter 6 kaj 60 jaroj partoprenis tiun 90an kongreso. Tiu internacia renkontiĝo kunvenigis 2400 personoj elvenitaj de 61 landoj en Vilnon (Litovio) juliofine. Ĉi tiu estis organizata de UEA (Universala Esperanto-Asocio).

La surprizo estis granda por la burgonjanoj ĉe-esti subite ĉirkaŭitaj de eŭropanoj, azianoj, amerikanoj... Tiuj, kiuj parolis la saman lingvon, samopinias por disvastigi la pacon kaj la komprenon inter la popoloj.

Laŭ la vidpunkto de Qvetinji, Esperanto estas ĉefe simpatia ŝatokupo. Kaj, tij, en Vilno, fore de Eŭropo, tio ekvivis, funkciis... Do, post la unuaj maltrankvilaj horoj, de koncertoj al prelegoj, de ekskursoj al esperantaj kursoj aŭ de... litovaj popolaj dancoj, la "Cousis"* enŝoviĝis en la rekontiĝo, ĉiu laŭ sia sento. Kaj la agrablaj memoraĵoj ne mankas.

La Kvetinjanoj ilin spektis kun niaj lokaj geamikoj, kiuj ne povis partopreni la UK-n, dank'al la filmo de Jean-Pierre. Pri Litovio kaj Latvio, ties ĉefurboj la "Cousis" vizitis, estas landoj varmkoraj, ĉu proksimaj, ĉu malsamaj. Kaj Esperanto tute plenumis sian rolon, kiel inter popola ligo, kaj ebligis ke la "Cousis" renkontus tiujn baltajn landojn, kiuj nnun ekvekiĝas.

Eta detalo, sed kiu tamen gravas, la "Cousis" prenis sian tempon por iri ĝis Trakaï, kies la orfejo profitas de la helpo de la asocio "Enfants de Lituanie" (tiu asocio komisiis la esperantoparolantoj por disdoni kelkajn donacojn por la infanoj).

Finfine, ĉu necesas aldoni ke la vojaĝo okazis tutglate kaj ke, je la venonta jaro, la "internacia vilaĝo Esperanto" ĉe-estos en Florenco (Italio).

* la vorto "Cousis" signifas "Qvetinjano", ano de la urbo nomata Qvetinji.

site du congrès / retejo de la kongreso
Les photos sont de Manon Pernot et Marie-Jo / Fotoj faritaj de Manon Pernot kaj Marie-Jo
1- Les hommes : Daniel et Jean-Pierre / La viroj : Daniel kaj Jean-Pierre
2- Les femmes : Juliette, Marie-Jo, Anne-Marie, Léa et Manon
/ La virinoj : Juliette, Marie-Jo, Anne-Marie, Léa kaj Manon
3- Conférence de SAT / Prelego pri SAT
4- Le groupe de Quetigny au congrès / Quetigny grupo en la kongresejo
5- Remise du drapeau esperanto à la délégation italienne pour le congrès 2006 à Florence / Transdono de la esperanta flago a la itala delegacio por la kongreso 2006 en Florenco
6- Panorama de Vilnius / Panoramo de Vilnius
7- La tour du congrès (hôtel Reval) depuis le pont Zaliasis
/ Kongresa turo (Reval Hotel) ekde la Verda ponto
8- Porte de l'Aurore à Vilnius / Aŭroro Pordego
9- Eglise orthodoxe à Vilnius / Ortodoksa preĝejo
10- Synagogue de Vilnius / Sinagogo
11- Groupe Asorti de Lituanie / Litova grupo Asorti
12- Château de Trakaï / Kastelo de Trakai
13- Choeur d'enfants lituaniens / Ĥoro de litovaj infanoj
14- Cérémonie officielle de clôture / Oficiala fermo de la kongreso
15- Statue du roi Gediminas / Statuo de la reĝo Gediminas
16- La tour Gediminas de Vilnius, symbole du Congrès
/ La turo de Gediminas, simbolo de la kongreso
17- Intérieur d'une église orthodoxe / Interne de ortodoksa preĝejo
18- Habitations pauvres à Vilnius / MalriĈaj loĝejoj
19- Á côté de notre hôtel / Apud de nia hotelo
20- Cathédrale de Vilnius / Katedralo
21- La Vierge Noire de Vilnius / Bildo de Mizerikorda Patrino de Aŭrora Pordego
22- Eruda Li de Chine / Eruda Li el Ĉinio
23- Conférence de TEJO / Prelego pri TEJO
24- Daniel Xavier Haddad du Brésil / Daniel Xavier Haddad el Brazilo
25- Lac de Trakaï / Lago de Trakai
26- Habitations à Trakaï / Loĝejoj en Trakai
27- Petit marché traditionnel / Tradicia bazareto
28- On se croirait à New York... / Jen kiel en Novjorko
29- Tour de l'horloge à Vilnius / Horloĝa turo
30- Monument de la Liberté à Riga (Lettonie)
/ Monumento de la Libereco en Riga (Latvio)
31- Église Saint Pierre à Riga / Preĝejo Sankta Petro en Riga
32- Kernavé dans les environs de Vilnius / Kernave apud Vilnius
33- Plage de la mer baltique / Pladĝo de la Balta maro
34 - Conférence sur la religion baahai / Prelego pri la bahaismo
35- Riga (Lettonie) / Riga (Latvio)

Rendez-vous
pour le prochain congrès mondial
à Florence, Italie,
du 29 juillet au 5 août 2006

http://www.ukflorenco2006.it/

36- Kenesa de Trakaï / Kenesa de Trakaï
 
Copyright © 2004-2006 Quetigny-Esperanto
URL : http://quetigny.esperanto.free.fr
Dernière mise à jour : 27 janvier 2006